plakat 2 f cloud na strone

f-CLOUD INFORMACJE OGÓLNE

f-Cloud firmy Warpol.info to unikatowe na polskim rynku rozwiązanie wspierające pracę działów finansowo – księgowych dużych i średnich firm.
f-Cloud to chmura obliczeniowa typu SaaS (ang. Software as a Service), która swą innowacyjność zawdzięcza oprogramowaniu realizującemu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. par.14 pkt.8 ust.1, prawidłowe i terminowe archiwizowanie danych w przypadku stosowania kas (drukarek fiskalnych) z kopią elektroniczną.
Przystąpienie do platformy fCloud archiwizacji danych kopii elektronicznej eliminuje konieczność ponoszenia kosztownych inwestycji związanych z budowaniem specjalistycznej infrastruktury informatycznej, posiadania zaplecza technicznego czy długotrwałych testów wdrożeń. -fCloud przenosi dotychczasowe obowiązki Klienta, takie jak instalacja, uruchamianie, zarządzanie, aktualizacja czy pomoc techniczna, na Warpol – dostawcę usługi, zapewniając tym samym ciągłość i niezawodność działania aplikacji.

Innowacyjność usługi f-Cloud polega na jednoczesnej możliwości pobierania, zarządzania i archiwizowania danych, zapisanych w kopii elektronicznej drukarek fiskalnych, z możliwością prezentacji danych na bieżąco za pośrednictwem strony www.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA
Witryna f-Cloud została zaprojektowana z myślą o optymalnej obsłudze najnowszych wersji przeglądarek Chrome, Safari, Firefox oraz Internet Explorer. W przypadku starszych przeglądarek witryna działa prawidłowo, ale mogą występować problemy z używaniem niektórych funkcji.
Dostęp do warstwy prezentacyjnej platformy możliwy jest po zalogowaniu się na stronie http://fcloud.wpi.com.pl
W celu zapewnienia najwyższej dostępnej polityki bezpieczeństwa użytkownik proszony jest o podanie swojego loginu oraz hasła, a następnie unikalnego jednorazowego kodu sesji. Podanie kodu rozpoczyna pracę w systemie f-Cloud.

 

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Dostęp  do warstwy prezentacyjnej platformy odbywa możliwy jest po zalogowaniu się na stronie http://fcloud.wpi.com.pl. Użytkownik proszony jest o podanie swojego loginu oraz hasła. Pozytywne rozpatrzenie  weryfikacji generuje unikalny jednorazowy kod sesji . Podanie tego kodu aktywuje zgodę na wejście do platformy.

 

fcloud 2

OPIS DZIAŁANIA
Do poprawnej pracy platformy konieczne jest zainstalowanie na urządzeniach sprzedaży lokalnych agentów (dostarczanych nieodpłatnie przez Warpol. Info), którzy wysyłają do systemu fCloud informacje o dobowej sprzedaży swojej drukarki fiskalnej. Dla dużych i rozproszonych instalacji możliwe jest zastosowanie pośrednika (proxy) zbierającego i przechowującego tymczasowo dane dla całej sieci.
f-Cloud MS (ang. Monitor System) kontroluje na bieżąco stan pracy każdej drukarki działającej w systemie i zbiera statusy z urządzeń w celu raportowania ich do platformy.
f-Cloud daje użytkownikowi również możliwość samodzielnego działania lub diagnozowania zgłaszanego błędu.

Wszystkie informacje dostarczane przez terminale są odpowiednio przygotowywane i składowane na platformie HACMP (ang. High Availability Cluster Multi-Processing). Transmisja danych od agentów do platformy f-Cloud obywa się bezpiecznym szyfrowanym kanałem internetowym TLS (ang. Transport Layer Security).

 

MODUŁY ROZSZERZEŃ

Abonament rozszerzony f-Cloud Pro umożliwia analitykę danych przedsiębiorstwa w oparciu o  kompleksowy produkt do analizy danych biznesowych FCBI (Fiscal Cloud Business Inteligence)  przedsiębiorstwa. W opcji tej oferowanych jest szereg dodatkowych funkcji takich jak:

  • prezentacja danych w ujęciu wertykalnym,
  • interaktywne dashboardy,
  • zapytania,
  • powiadomienia i ostrzeżenia,
  • raportowanie biznesowe,
  • zarządzanie wskaźnikami wydajności i strategią KPI,
  • wyszukiwanie i współpraca,
  • narzędzia analityczne  np. średni obrót per lokalizacja, stanowisko, region dzienny, miesięczny, etc.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Platforma fCloud została zaprojektowana i wykonana z wykorzystaniem najnowszych renomowanych technologii serwerów i macierzy dyskowych. Transmisja danych z drukarek odbywa wyłącznie poprzez kanały szyfrowane.
System uprawnień użytkowników oraz zabezpieczenia dostępu do platformy są chronione przed niepowołanym dostępem osób nieautoryzowanych.

WYGODNY MODEL OPŁAT
Opłata za usługę i możliwość zarządzania platformą SaaS fCloud pobierana jest cyklicznie w formie abonamentu. Rodzaj i wysokość abonamentu ustalane są indywidualnie po analizie potrzeb i studium wykonalności projektu.
Forma opłaty jest dla użytkownika typowym kosztem stałym typu OPEX, a nie jednorazowym nakładem inwestycyjnym CAPEX.

WSPIERANE SYSTEMY OPERACYJNE
Platforma wspiera następujące systemy operacyjne: OS4690 / IBM SA, OS4690/IBM GSA, Windows XP, Windows 7 (32bit / 64bit), Linux x86 32bit oraz x86_64.