Podstawowym założeniem systemu WPM jest scedowanie na WarPol.Info kompleksowej obsługi wszystkich sieciowych drukarek laserowych znajdujących się w firmie Klienta. Dzięki temu Klient może skupić się  na biznesowych obszarach działalności swojej firmy.

System WPM umożliwia Klientowi bieżącą i stałą kontrolę nad ilością oraz kosztami wydruków wykonywanych na sieciowych drukarkach laserowych w firmie. Wybierając rozwiązanie WPM całkowicie eliminujemy  konieczność  zakupu  i wymiany materiałów eksploatacyjnych, przeznaczania funduszy na zakup nowych urządzeń oraz wszelkich czynności związanych z eksploatacją i funkcjonowaniem urządzeń drukujących.

WPM automatycznie analizuje i raportuje  wszelkie akcje związane z utrzymaniem floty urządzeń drukujących. Informacje o braku tonera lub  awarii sprzętu są  natychmiast przekazywane do Warpol.Info minimalizując w ten sposób zaangażowanie Klienta, a w opcji pełnego outsourcingu nawet całkowicie je eliminując.

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ROZWIĄZANIA WPM

Warpol Printing Manager  zapewnia obsługę oraz serwis drukarek już  funkcjonujących w firmie Klienta.

 • utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu (w ramach ustalonej opłaty za wydruk A4/A3 kolor/cz-b)
 •  możliwość prognozowania kosztów eksploatacyjnych  drukarek
 • możliwość udostępnienia urządzeń zastępczych w razie potrzeby –  dzięki czemu ewentualne awarie nie dezorganizują pracy w firmie Klienta
 • oszczędność czasu (poza zapewnieniem papieru pracownicy nie muszą angażować się w  żadne  czynności związane z obsługą drukarek).
 • pełna kontrola nad ilością wydruków (co wpływa na zmniejszenie ilości prywatnych wydruków wykonywanych przez pracowników.
 • Możliwość identyfikacji i analizy centrów kosztowych

WYMAGANIA SYSTEMOWE USŁUGI        

Platforma WPM została zaprojektowana z myślą o łatwej i intuicyjnej obsłudze za pomocą najnowszych wersji przeglądarek Chrome, Safari, Firefox oraz Internet Explorer ( wersje powyżej 8)

 • platforma jest niezależna od zainstalowanych u klienta systemów operacyjnych.
 • w celu zapewnienia prawidłowej pracy systemu wymagana jest instalacja wirtualnej maszyny na serwerze Klienta (lub podpięcie dodatkowego komputera) z programem WarPol.Info, który będzie pobierał dane z drukarek i przesyłał je do platformy WPM.
 • umożliwienie komunikacji sieciowej  z serwerami Warpol.Info (rozwiązanie korzysta z technologii SSL web services)
 • zapewnienie komunikacji pomiędzy serwerem WPM a urządzeniami drukującymi w sieci Klienta (protokół SNMP).

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Dostęp do platformy możliwy jest po zalogowaniu się na stronie http://wpm.wpi.com.pl
Użytkownik proszony jest o podanie swojego unikalnego loginu oraz hasła. Pozytywna identyfikacja aktywuje dostęp do platformy.

wpm interfejs użytkownika

OPŁATY

W systemie WPM ustala się  opłatę  za wydruk jednej strony A4. Cena obejmuje:

 • materiały eksploatacyjne (tonery, bębny, etc.)
 • serwis, w tym instalację urządzenia zastępczego.

UWAGA: cena nie obejmuje kosztu papieru.
Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie po analizie potrzeb i studium wykonalności projektu.
Taka forma rozliczeń zdejmuje z Klienta ryzyko nieprzewidzianych kosztownych zdarzeń serwisowych i pozwala na bardziej precyzyjne zaplanowanie kosztów druku w firmie.