POLITYKA JAKOŚCI

Głównym celem działalności naszej firmy jest realizacja usług serwisowych IT oraz urządzeń fiskalnych. W dobie dużej konkurencji oraz łatwego dostępu do ofert większości europejskich firm, staramy się elastycznie dostosować do obecnego zapotrzebowania, oferując najlepsze usługi serwisowe na rynku.

 

Zakładane sobie cele realizujemy poprzez:

  • Zaangażowanie pracowników w świadczenie usług spełniających wymagania klienta.
  • Nawiązanie z klientem stosunków partnerskich, polegających na spełnieniu jego oczekiwań i wymagań.
  • Odpowiedni dobór i kontrola wiarygodności dostawców i ich produktów.
  • Wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością pozwalającego na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym klientom i pracownikom.
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością i spełnianie wymagań.

   

  Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jakim jest doskonalenie poziomu usług oraz pozytywny wynik ekonomiczny.

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw utrzymujemy stały kontakt z klientami poprzez indywidualny system łączności. Jesteśmy dostępni 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.

  Jako Prezes Zarządu zobowiązuję się do udostępnienia wszystkim pracownikom firmy Polityki Jakości oraz przekazania wymagań klientów.