ESL – ELECTRONIC SHELF LABEL (etykiety elektroniczne) to nowoczesne narzędzie  wspierające sprzedaż i eliminujące występowanie  rozbieżności pomiędzy informacjami  dotyczącymi produktu zawartymi na etykiecie a bazą danych w systemie kasowym. Elektroniczne etykiety umozliwiają sprawne zarządzanie polityką cenową oraz informacjami o produkcie. Rozwiazanie dedykowane jest wszelkiego rodzaju obiektom handlowym bez względu na ich wielkość.

System oparty jest na dwukierunkowym protokole komunikacji umożliwiającym natychmiastową automatyczną zmianę cen towarów na wybranych półkach bez konieczności ponoszenia kosztów ręcznej, tradycyjnej zmiany  etykiet papierowych. Automatyczna zmiany cen na poszczególne produktach umożliwia łatwe zarządzanie promocjami, daje pełną informację o produkcie  i jest jednocześnie zachętą do zakupów dzięki mozliwości wyświetlania specjalnych komunikatów promocyjnych.